Onze droom voor de Suikerzijde

 

Om tot de volle potentie van De Suikerzijde te komen, moeten we verbindingen zoeken en vinden om de brede maatschappelijke thema’s van dit moment te adresseren: duurzame betaalbaarheid, inclusiviteit voor mens, plant en dier en het toepassen van de nieuwste technieken en inzichten op het gebied van dataverwerking en slimme netwerken. Een uitdaging? Zeker. Onmogelijk? Zeker niet.  

Als je op het Suikerterrein in Groningen rondloopt, ervaar je de industriële geschiedenis van deze plek. Veel Groningers hebben herinneringen aan de verwerking van de suikerbieten en de zoet-weeïge geur die er hing. Of aan de prachtige rookpluimen die je in de verte door de fabriekspijpen zag glippen. Die geschiedenis en herinneringen zijn nog actief aanwezig en een prachtige palimpsest. Met De Suikerzijde schrijven we verder, aan een nieuwe geschiedenis.  

 

Droombeeld

Vanuit de voorbijvliegende zwanen zien we de eerste vier fases van de bebouwing Suikerzijde. De nieuwste levendige toevoeging aan de stad die met haar skyline op fietsafstand te bereiken is. Groen voert de boventoon, subtiel ondersteund door water. Het hout in het productiebos groeit gestaag voor de volgende fase aan de zuidzijde van het spoor. Schaapjes grazen naast een trekker die aan het hooien is. Op de vloeivelden wordt gerecreëerd en de ecologische verbinding met het stadspark is gerealiseerd. De Suikerzijde, hét natuur inclusieve voorbeeld van organische stedelijke groei. De fiets als belangrijkste vervoersmiddel, deelauto’s voor de langere afstanden en de nabijheid van openbaar vervoer. De eigen auto niet langer met een rode loper welkom maar in een transformeerbare stalling per bouwblok. Een nieuwe typologie stadsblokken, inclusief voor mens, dier en plant. Privé wat moet, samen wat kan; dát is Suikerzijde in 2027!  

 

In samenwerking met Heijmans deden we mee aan de Tender Suikerzijde. Helaas blijft dit project bij een droom en eindigden we op de tweede plek.