Suikerzijde

Om tot de volle potentie van het ontwerp De Suikerzijde te komen, zoeken we verbindingen om de brede maatschappelijke thema’s van dit moment te adresseren. Duurzame betaalbaarheid, inclusiviteit voor mens, plant en dier en het toepassen van de nieuwste technieken en inzichten
op het gebied van dataverwerking en slimme netwerken. Zo ontstaat een stadsdeel als proeftuin waar nieuwe waardes bloeien. Met een stevig geloof in deze plek, de aantrekkingskracht en eigenheid van Groningen en onze eigen kennis en kunde, leggen wij deze proeftuin aan.

Nieuw samenleven in dynamisch stadsdeel
De Suikerzijde wordt een dynamisch stadsdeel waar wonen, werken en verblijven mooi verbonden zijn. Het doel is om hier een levendige buurt te ontwikkelen waar altijd iets gebeurt. De verschillende functies verbinden we door stedenbouw, architectuur en landschap. De voorzieningen stimuleren ontmoetingen, leggen verbinding en zijn toegankelijk voor iedereen, dus ook van meerwaarde voor bewoners van aangrenzende wijken. Wij zien het als onze taak dat we met ons ontwerp een zekere ‘natuurlijke’ levenswijze veroorzaken, zodat de elementen onderdeel worden van het dagelijkse bestaan. De voorzieningen in De Suikerzijde moeten ondersteunend zijn aan het dagelijks leven. Wij zien het Suikergebouw als een kern van het gebied, waar alle elementen samenkomen. Door dit alles ontstaat hier een gezonde woonwijk.

Toekomstige bewoners voelen de liefde
De bewoners van straks zien, horen en voelen dat hier met liefde en aandacht is gewerkt. Want wat je aandacht geeft, groeit. Juist doordat de omgeving zo vanzelfsprekend is. Duurzaamheid is daaraan inherent en ligt besloten in zowel
het concept dat voortbouwt op de historie van de plek, als het toepassen van de juiste materialen en de realisatie van goede en onderscheidende gebouwen. Ook multifunctionele ruimtes in het Suikergebouw moeten kunnen meebewegen met de transities die de plek ondergaat. De Suikerzijde heeft alles in zich om een voorbeeldproject te worden voor gebiedsontwikkelingen in Groningen én binnen Nederland en kan uitgroeien tot een aantrekkelijk, landelijk voorbeeld van inclusieve en duurzame stedenbouw.

Bietengebied
De geschiedenis van De Suikerzijde verdient een plek als begin van onze verkenning. Het had vanaf de start een verheffingsideaal. Medewerkers werden uit alle windstreken gehaald en goed betaald. De fabrieksarbeiders kregen een moestuintje op het terrein en konden zo ook profiteren van de vruchtbare grond. Het raffineren van suiker was een volledig circulair proces. De suikerbieten werden uit heel Groningen en Friesland aangevoerd, met name over het water. Aan de bieten hing vruchtbare kleigrond die eraf gewassen werd. De bietenpulp ging terug als veevoer, de filterkoeken werden opgeslagen om door de boeren als kalkbemesting voor zure gronden gebruikt te worden.

Zoet leven in een gezonde omgeving
Onze aanpak gaat in essentie ook over het veranderen van richting. Van een manier van ontwikkelen die niet ten koste van, maar in samenwerking met de natuur verloopt. Dit bereiken we door te denken in oplossingen met een synergetisch effect. Denk hierbij aan het toepassen van moestuinen: enerzijds zorgt het voor biodiversiteit, anderzijds verbindt het mensen en bestrijdt het eenzaamheid. Een gezonde leefomgeving biedt ook stimulans in voorzieningen, zoals een sportschool, een yogastudio, een gezondheidscentrum, een fietscafé, een buurttuin, een blotevoetenpad en een voedselbos met pluktuin. De natuur en medemenselijkheid nemen een prominente positie in het leven van de bewoners in. Zo wordt het zoet leven in de Suikerzijde

Locatie
Groningen
Opdrachtgever
Heijmans
Jaar
2021
Status
Tender
Team
Dianne Maas Flim, David Tol, Noor Simon
Visualisatie
Marlon Regien