Spilsluizen

Aan de Diepenring, de Groningse grachtengordel die het oude centrum omringt, ligt een prachtig klassiek pand. Statig vormgegeven prijkt het aan de Spilsluizen. Onze opgave hier is om de allure van die gevelkant helemaal in stand te houden en mooi te renoveren. Aan de achterzijde slopen we en komt een groene compacte stadsoase met woningen.

Van entree naar onderdoorgang
In deze opgave spelen we met (beh)oud en nieuw. Nu is de hele kavel bebouwd. Wij slopen veel van de zalen aan de achterzijde. Zo ontstaat er ruimte voor een verrassend stukje nieuwe stad achter de gevel, met respect voor het bestaande aan de straatkant. Het oude horecagedeelte blijft horeca. Erboven komen een aantal appartementen binnen de bestaande structuur. De oude entree wordt nu een spannende onderdoorgang naar het achter gebied. Links aan de onderdoorgang is de entree naar het kantoor, rechts de entree naar de horeca. Ga je rechtdoor, dan kom je op het binnenterrein. Volgens oude Groningse traditie creëren we daar een verscholen hofje, ofwel een ‘gasthuis’.

Link leggen via materiaalgebruik
Aan de compacte groene stadsoase op het binnenterrein grenzen straks drie nieuwe woningen. Via op elkaar afgestemd materiaal leggen we een link tussen de voorzijde – de gevel en het achterliggende ontwerp. Kleur en stijl van materialen en bemonstering zijn subtiel op elkaar afgestemd en trekken verbanden die het gehele ontwerp eenheid biedt. De woningen zijn bescheiden in hoogte zodat er ook licht en ruimte voor groen overblijft in het hof. Resultaat? Een verborgen pareltje aan het einde van de tunnel.

De historische verkenning
Binnen de structuur die de Spilsluizen opgave biedt, is zoveel mogelijk gehandhaafd. Het oude trappenhuis wordt bijvoorbeeld hergebruikt. Plus, alle elementen die we in de historische verkenning zijn tegengekomen, zoals mooie deuren, worden weer in het oude gebouw teruggebracht. Kortom, het karakteristieke oude gedeelte aan de straatkant wordt gerenoveerd en geoptimaliseerd. Binnen de huidige structuur worden ruimtes omgezet naar woningen. Als oud zalencentrum herbergt het pand grote verwaarloosde zalen die getransformeerd worden tot moderne appartementen.

Locatie
Groningen
Opdrachtgever
Alquila Group Bv
Jaar
2022
Status
Start bouw
Team
Dianne Maas Flim, Martijn Woldring, Thomas Rosema, Denise Oost, Noor Simon
Visualisatie
Marlon Regien
Oude plattegrond project Spilsluizen in Groningen van MINT architecten
Nieuwe plattegrond project Spilsluizen in Groningen van MINT architecten

bron: Groninger Archieven, t.a.v. Johan Waterborg, Postbus 30040, 9700 RM Groningen