Luchtfoto Ten Post

In gesprek over Dorpsidentiteit

 

In de dorpen in de directe nabijheid van de Brabantse steden vindt een aanzienlijke woningbouwproductie plaats. Terwijl deze gebieden verstedelijken, trekken in de kernen verder van de stad voorzieningen weg. Beide tendensen hebben een ingrijpende invloed op het dorpse karakter. In sommige kernen verdwijnen beeldbepalende gebouwen, zoals dorpskerken, of maakt de kleinschalige lintbebouwing plaats voor grotere nieuwe complexen. Met de gebouwen verdwijnen ook waardevolle sociale netwerken. Tegelijk zijn er ook positieve voorbeelden. Soms blijft het karakter van het dorp wel overeind, of wordt het zelfs versterkt.

 

Hoe verandert het aanzien van de Brabantse dorpen? Wat zijn interessante en leerzame ontwikkelingen? Hoe kan het behoud van bijvoorbeeld en kerk of klooster bijdragen aan de vitaliteit van een kleine kern? En, hoe pakt een lokale gemeenschap dat aan?

 

Op 9 juni tussen 20:00 en 21:30 vertelt Dianne over het belang van dorpsidentiteit en hoe er in Groningen wordt omgegaan met de ingrijpende veranderingen door de versterkingsopgave.