‘Dit is hét moment om de kracht van ontwerp te benutten’

 

Op 31 maart 2021 heeft de voormalige Rijksbouwmeester Floris Alkemade samen met de gemeente Eemsdelta het Uitvoeringsplan Panorama Eemsdelta 2021-2022 Repair with gold ondertekend. Hierin zijn een aantal activiteiten opgenomen vanuit een verbindende, innovatieve en voorbeeldwerkende rol voor het Atelier Rijksbouwmeester in Eemsdelta. Francesco Veenstra, de huidige Rijksbouwmeester, geeft een vervolg aan Repair with Gold en is voornemens de rol als Rijksbouwmeester breder in te zetten. Onder zijn leiding komt de nadruk op het centraal stellen en waarborgen van kwaliteit én ontwerpkracht in het proces. 

 

Het doel van deze bijeenkomst is om enerzijds een netwerk op te zetten tussen ontwerpers onderling en anderzijds om samen de crux voor het waarborgen van architectonische kwaliteit en het betrekken van ontwerpers te doorgronden. 

 

Op 17 februari zal Dianne als Bouwmeester Versterking Architect aan Zet verder toelichten.