De Bijsluiter

De gemeente Groningen is door de samenvoeging met voormalige gemeenten Haren en Ten Boer in 2019 verrijkt met heel eigen prachtige landelijke gebieden met karakteristieke dorpen. De versterkingsopgave naar aanleiding van de aardbevingen hebben een grote impact. Maar het is ook een kans. We ontwikkelden een handig instrument als richtingaanwijzer. Dat noemen we: de Bijsluiter.

Frisse ruimtelijke én maatschappelijke aanpak
Bijvangst van de noodzaak te moeten versterken, is de kans om een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Want het is een uitdaging om dit cultuurhistorisch rijke gebied toekomstbestendig te maken en te voldoen aan klimaatadaptatie en energietransitie. Zo fungeert de versterkingsopgave als ultieme pressurecooker. In de bijdrage voor de manifestatie Bouw Anders gaan we dieper in op een nieuwe toekomst voor voormalige publieke gebouwen met ruimte voor een verschuiving van programma.

Waarde voor de gemeenschap
Hoe ga je om met voormalige publieke gebouwen die samenhang en identiteit verschaffen aan een dorp? In sommige gevallen heeft het gebouw een erfgoedstatus, of symboliseert het een waarde of een collectieve herinnering. Zoals in Ten Post, waar nu een nieuw Multifunctioneel gebouw voor alle maatschappelijke voorzieningen komt. Zo verliezen twee schoolgebouwen en een kerkgebouw hun functie. Het is dan belangrijk te onderzoeken welke vraagstukken er leven in het dorp en op welke manier een herontwikkeling van deze gebouwen of plekken daaraan kan bijdragen.

Het Principe van De Bijsluiter
De Bijsluiter is ontwikkeld als instrument om als verkopende partij richting te kunnen geven aan de herontwikkeling bij de verkoop van maatschappelijk vastgoed. De bijsluiter verschaft de koper of ontwikkelende partij inzicht in de waarde, kansen en mogelijkheden van het object, het complex of de plek. Daarmee borduurt de Bijsluiter voort op de door architectuurhistorica Marinke Steenhuis geïntroduceerde aanpak in Rotterdam.

De Groningse bijsluiter, harde en zachte waarden
De harde waarden gaan over de ruimtelijke kaders vanuit het bestemmingsplan, de bouwkundige kenmerken maar ook over financiële haalbaarheid. De zachte waarden gaan over architectuur en stedenbouw, over identiteit en over de vragen die spelen in het dorp. Samen vormen deze waarden de ingrediënten waarmee een koper bij een herontwikkeling aan de slag kan gaan. Bij de ingrediënten volgt een recept: een strategisch advies om inzicht en inspiratie te geven in de kaders en de kansen voor een succesvolle herontwikkeling.

Locatie
Herbestemming projecten
Opdrachtgever
Gemeente Groningen
Jaar
2022
Status
Opgeleverd
Team
Dianne Maas Flim, David Tol, Martijn Woldring, Denise Oost, Lotte Kruijshoop, Sanne Beishuizen, Jeremy Kalk
Partners
Bouw&Kundig