Alteveerstraat

Bij een sloop- en nieuwbouwproject is altijd de hamvraag: wat is er mis met het bestaande gebouw en wat gaan we verbeteren? Wat is de relatie met de omgeving? Snappen we het verhaal van de straat? Hoe komen we tot een gewaardeerd ontwerp voor de buurtgenoten? De antwoorden op die vragen, leveren verrassende kansen op. Zo ook bij het ontwerp voor de nieuwbouw voor de Alteveerstraat in Hoogeveen.

Aansluiting zoeken
Zo maar een architectonisch mooi gebouw neerzetten? Dat is niet onze stijl. Aansluiting zoeken met wat er is wel. Het pand is een oude supermarkt die niet meer in gebruik is. In materiaalgebruik en bouwhoogte wijkt het pand aan de Alteveerstraat af van de omliggende bebouwing. Zoiets is een kans. Een kans om het hele gevelbeeld op te waarderen met ons ontwerp. De gevelritmiek, detaillering en raamopeningen wijken sterk af van het karakter van de straat. Het aanzicht is gesloten doordat op de begane grond geen enkele raamopening is en wel een overhangende luifel zodat er geen connectie is met de straat. Door de gevel te openen kan dat sterk verbeteren. Zo zorgen we ook voor opwaardering van de steeg tussen het Schutsplein en de Alteveerstraat. Nu ligt die verborgen door de hoek van het pand en de luifel die de toegang onoverzichtelijk maken. Met een open hoek kan dit worden opgewaardeerd.

Op zoek naar de functie
Het gebouw aan de Alteveerstraat ligt aan de rand van het winkelgebied van Hoogeveen. Met de transformatie van dit pand verandert de functie volledig naar wonen. Dit sluit mooi aan bij de rol van de omringende panden en brengt levendigheid in dit deel van de straat. Tussen het Schutsplein en de Alteveerstraat hebben een groot deel van de gebouwen een tweezijdige oriëntatie. Dit is ook een kwaliteit die in het nieuwe plan terug kan komen. Aan de Alteveerstraat zijde is de hoogte prima passend. Aan het Schutsplein is de huidige hoogte van één laag afwijkend van de omliggende bebouwing welke hoger is. Met de toevoeging van extra bouwlagen zoeken we maximale hoogte op.

Van concept naar ontwerp
We starten met een goed stappenplan als recept voor het ontwerp. Eerst zoeken we aansluiting op de omringende bouwhoogte. Vervolgens maken we een groen binnenhof voor daglicht. Dan knippen we het bouwblok op door verspringingen in hoogte te maken. We verbijzonderen per bouwdeel en last but not least creëren we een levendige plint met rondom entrees aan de straat. En voilà. Het concept is geboren en levert de ingrediënten voor ons ontwerp. Met een groen en fris binnenterrein en verspringende omloop voor zitplekken en bakken voor groen. Daarnaast hebben de gevels op de begane grond een setback om de auto’s zo veel mogelijk uit het zicht te houden. Het gevelprincipe is gebaseerd op een grit van gevelopeningen. Verschillende uitzonderingen, zoals loggia’s en balkons, zorgen voor een levendig gevelbeeld.

Locatie
Hoogeveen
Opdrachtgever
Stichting ATV
Jaar
2022
Status
Vergunning Fase
Team
Dianne Maas Flim, Martijn Woldring, Ewout Dorleijn, Noor Simon, Thomas Rosema, Florus van Eyndhoven, Denise Oost, Bram van Loon, Jeremy Kalk
Visualisatie
Marlon Regien
GIF van nieuwe plattegrond project alteveerstraat