Stedenbouwkundig plan Jullensblok

Functie:

Wonen

Locatie:

Groningen

Opdrachtgever:

Veldboom vastgoed & Flim Bouwconcultancy

Programma:

256 Appartementen en Grondgebonden woningen

Oppervlakte:

22.900m²

Fase:

Stedenbouwkundig plan

Helpman Noord is een wijk in Groningen Zuid die volop in ontwikkeling is. Centraal in dit plangebied ligt het Jullensblok. MINT Architecten maakte het stedenbouwkundige ontwerp voor de herontwikkeling van deze voormalige industrie locatie naar een stedelijke en groene woonwijk.

de locatie

Een voormalig fabriekspand en een monumentaal schoolgebouw worden in het plan behouden. De nieuwe bouwblokken houden rekening met de schaal van de bestaande bebouwing. Door de bestaande rooilijnen te volgen wordt het straatbeeld van de aangrenzende straten weer compleet gemaakt. De nieuwe bouwblokken worden zo zorgvuldig ingepast in de bestaande omgeving en tussen de bouwblokken ontstaat een groen parkachtig gebied waaraan de nieuwe woningen zijn georiënteerd.

Stedenbouwkundig concept

Door de volumes ten opzichte van de bestaande bebouwing te draaien ontstaat een ontspannen en groen binnengebied waaraan de nieuwe woningen zijn georiënteerd. De maat en schaal van de volumes is zorgvuldig gekozen en borgen het groene en ontspannen karakter. Het nieuwe parkachtige gebied krijgt in alle richtingen aan-takkingen naar de omliggende wijk.

Stedenbouwkundig concept

Het bouwblok ligt op de grens ligt tussen Helpman en de Wijert. De bebouwing in Helpman bestaat uit vooroorlogse, grondgebonden woningen van circa twee bouwlagen met een kap in gesloten bouwblokken. De bebouwing in de Wijert is veel hoger en groter van schaal. De bebouwingshoogte zoekt aansluiting op beide wijken en de bouwblokken klimmen in deze overgang langzaam omhoog. Zo ontstaat er een geleidelijke overgang tussen beide werelden die de bestaande bebouwing aan beide zijdes in zijn waarde laat. 

Schakel tussen wijken

Het plan bestaat uit 6 bouwblokken met een hoogte van 3 tot 7 bouwlagen in een groen en autoluw binnengebied. Onder dit terrein ligt een gezamelijke parkeergarage waarvanuit de verschillende woongebouwen bereikbaar zijn.

Het binnengebied kent verschillende zones, zitjes en sportplekken en vormt zo een parkachtige toevoeging voor de buurt. In dit park zijn ook verschillende monumentale bomen en de Finse school opgenomen.

een groen binnengebied

Met uitkragende balkons en terugliggende bovenverdiepingen krijgen de gevels van de verschillende blokken een speels karakter en een onderling verband.

Gerelateerde projecten

Duurzaam schuurhuis

Dalen

Transformatie Technische School

Groningen

Uitbouw Woonhuis

Haren

Green officestrips

Onderzoek