Pilot Architect aan Zet

 

De gemeente Groningen start ‘Architect aan Zet’ als pilot voor eigenaren van woningen die zware versterkingsmaatregelen, of sloop en nieuwbouw overwegen. De pilot moet uitwijzen of er sneller gebouwd kan worden; of de woningeigenaren, van wie de meesten geen of weinig ervaring met het bouwproces hebben, ontzorgd kunnen worden; en om ervaring op te doen met bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen. 

In Groningen kunnen de eigenaren (de opdrachtgevers) kiezen uit een lijst met architecten die al bekend zijn met de versterkingsopgave en waarbij vooraf bewezen is dat deze bureaus bouwbegeleiding kunnen bieden tot aan oplevering van gebouwen. Architecten die op de lijst staan hebben minimaal vijf jaar ervaring, staan ingeschreven in het architectenregister en hebben vijf projecten tot en met de oplevering afgerond. De lijst is niet statisch, architecten die aan de eisen voldoen kunnen zich aanmelden.

Het college van B en W heeft de pilot ‘Architect aan Zet’ op 16 juni 2021 vastgesteld. Na afloop van de pilot bekijkt de gemeente of deze werkwijze in de praktijk kan worden gebracht.