Een nieuw huis in Sloterdijk voor de cliënten van het Leger Des Heils

 

In nauwe samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Het Leger des Heils hebben we een ontwerp gemaakt voor een nieuw onderkomen voor beschermd wonen voorziening in Sloterdijk. De bewoners worden hier ondersteund met medische en psychologische problemen, maar ook zaken als dagbesteding worden voorzien. 

Het project kent een functionele en pragmatische plattegrond met extra aandacht voor de woon en leefplekken in het gebouw. Het project wordt modulair uitgevoerd en zal na 10 jaar verplaatst worden naar een nieuwe locatie.